Uudet verkkomerkit ovat saapuneet. Merkkien luovutus kun olet maksanut kalastuksenhoitomaksun. Ota yhteys johtokuntaan merkkien luovutuksesta. Merkit ovat voimassa vuosiksi 2022-2026. 

Kalastusvuokrasopimus on uusittu. Uusi sopimus on voimassa 10 vuotta.

Jäniskanta saaressa vaikuttaa erittäin heikolta. Jäätilanteen salliessa ruokinta-automaateille asetetaan riistakamera. Samoin seurataan jälkitilannetta saaressa käyntien yhteydessä.