Valkjärven ampuma-alueen käyttösuunnitelmaa vuodelle 2024.

https://puolustusvoimat.fi/documents/1948673/189161646/Valkj%C3%A4rvi+2024.pdf/dc3f79a4-2278-9060-d980-0db37d2ad20f/Valkj%C3%A4rvi+2024.pdf?t=1700808385668

 

"Maalaa" hiirellä edellä olevaan linkki ja paina sitten hiiren oikean puoleista painiketta. Valitse siirry linkin sivulle.