Vallanjärven kämpän luona oleva kuution vilja-astia on täytetty. Jäniskannan tilaa seurataan jälkihavainnoin.

Ruokinta-automaattien vaihtotyöt käynnissä. Metsähallitus ei hyväksy muovia rokintalaitteissa.