HAMINAN VARUSKUNNAN ERÄ RY

Varuskunnan erä

Tiedoitteet

Seura yhteisjahtia

Seuran  yhteisjahti tiedoiteet jäsensivuilla. 

Yleiset kettujahdit

Ryytinki 16.2 klo 8.00. Kokoontuminen Myllykylässä Korven tien alussa. Tienviitassa lukee Korpi.

Sydänkylä 2.3 klo 8.00. Kokoontuminen seuran majalla. Osallistujille tarjolla hirvisoppa. Tervetuloa 

 

 

SÄÄNTÖJEN MUKAINEN KESÄKOKOUS PIDETTIIN 24.7.2018

Läsnä oli 15 jäsentä.

Seuraaville jäsenille luovutettii palkitsemisohjeen mukaan pöytästandaardi:: Jorma Lindfors, Timo Ikonen, Mika Ramu , Rauno Järvelä ja Kari Mänttäri olivat estyneitä saapumasta paikkalle, heille huomionosoitus toimitetaan johtokunnan toimesta myöhemmin.

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin seuramme perustajajäsen P-J Virtanen

Kokouksen sihteeriksi valittin Olli Luukkainen-Foa.

Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi Marko Kiri ja Matti Virolainen.

Kokous todetteen sääntöjen mukaan oikein koolle kutsutuksi, vaikka osa paikalla olijoista ilmoitti etteivät olleet saaneet s-postia tai kirjallista kutsua.

Metsästysoikeus on kaikilla jäsenillä jotka ovat suorittaneet jäsenvelvoitteet työllä ( talkoissa) tai rahalla ( pistekorvaus) ja maksaneet vuotuisen jäsenmaksun.

Isäntä vastaa vieraan 5€ vierasmaksun olevan maksettu ennen jahtia, vieras rasittaa isännän kiintiötä.

Hirvijahtiin ilmoittautuminen > kaikki jäsenet joilla on seuran metsästysoikeus hankittu ja huolehtivat seurueisiin velvoitteet.

Hirvikokous ja paikkajaot tehdään johtokunnan toimesta syyskuun alkupäivinä, ilmoittautuminen seuran s-postiin tai seuran foorumiin.

Kauriin metsästyksestä sovittiin seuraavaa ( vuoden 2017 mukaisesti) , KIINTIÖ 4 kaurista , kiintiö on tarkistettava Jorma Lindforsilta ennen kaurisjahtiin ryhtymistä ja kaadosta ilmoitettava Jorelle.

Rauhoitus alueena edelleen  Lupin ampuma-alueen "aidattu / merkitty" suoja-alue.

Riistakiintiöt edellisen vuosien mukaiset 2016-2017 > 2018. 

 

Yksi (1) metso / jäsen/ kaikki alueet.

 

 

 

Kaksi (2) teertä / jäsen/ kaikki alueet.

 

Mustamaassa yksi (2) teeri/jäsen. Metso on rauhoitettu.

 

 

 

Neljä (4 ) jänistä/ Vallanjärvi. Muilla alueilla ei jänis-rusakko kiintiötä.

 

 

 

Mustamaa kaksi (2) jänis/ jäsen, mutta mikäli jäsen saa saaresta todistettavasti pienpedon tullaan kiintiö saaressa nostamaan kolmeen (3) jänikseen tai kolmeen (3) teereen.

 

Muilla riistaeläimillä ei rajoituksia.

 

Yhteistyöseurojen kortit seuran pjohtajalla, ohjeet foorumissa.

Kalastus ja Mustamaa

Päätettiin ( toukokuun Huovarin kanssa pidetty neuvottelu) verkkomerkit uusitaan v 2019, 8 verkko / jäsen. 

Haili-ilta 11.8.2018klo 12.00 alkaen.

Mustamaan talkoot 12.8. laavun viimeistely ja heinän niitto-talkoot 4.8.

Suurpetoasiat tiedoitettiin  ja osa jäsenistöstä ilmoittautu 20.8 alkavaan karhujahtiin. 

Seuraamme on hyväksytty 1 uusi jäsen.

Lopullinen jäsentiedoite lähetetään n 1½ vikon sisällä jäsenistölle.

Terveisin kokouksen sihteeri.

 

 

Seura ratavuorot hirviradalla

Seuran hirviratavuoro perjantaisin klo 14-16. Ensimmäinen vuoro 4.5 ja tästä alkaen perjantaisin viimeinen vuoro on 28.9

Mustamaan MAIHINNOUSUOIKEUS ja talkoissa sovittua

MERIVE on muuttanut ohjeistusta henkilöiden saareen nousemisen oikeudesta >>> löytyy foorumista.

Talkoiden yhteydessä pidettiin Huovarin ja Erän "yhteiskokous".

Erää paikalla edusti Olpe, Jore, Nurmen Sr ja JR sekä Natrin Heikki, Liimataisen Joni.

Keskusteluissa päädyttiin että verkkomerkit uusitaan molemmissa seuroissa samaan aikaan , eli vasta vuonna 2019.

Verkkojen määrässä päädyttiin että verkkoja max 8 kpl/ jäsen.

Verkkojen rantapäähän 15 cm korkea pola tai 40 cm lippu EDELLYTTÄÄ että verkko on lähes rantaviivalla ja pola/ lippu on havaittavissa, verkkojen

ulkopäähän se lain mukainen ~140 cm lippu.

JÄSENTIEDOTE 1/2018

 YLEISTÄ

 Seuran talvikokous pidettiin 20.02.2018 Luokka Hamina, Keskussotilaskodin alakerta.

 Läsnä oli 19 jäsentä. Jäsenet saavat halutessaan lukea pöytäkirjan sihteerin luona.

 JÄSENMAKSUISTA

 Jäsentiedotteen mukana on jaettu vuoden 2018 jäsenmaksulomake, tai postitetaan huhtikuun aika-na. Johtokunta toivoo, että velvoitemaksut suoritetaan eräpäivään mennessä. Mikäli jäsenistöllä on huomauttamista velvoitemaksuistaan, ottakaa yhteys suoraan rahastonhoitaja Antti Nissinen tai sihteeri Tuomas Pakkanen.

Velvoitemaksut ovat euroissa seuraavat:

- minimipistemäärä 10 pistettä

 - jäsenmaksu 15 e

 - ainaisjäsenen lehtimaksu 10 e

 - pistekorvaus 2,5 e / piste

 - kalanhoitomaksu 15 e

 - vieraskorttimaksu 5 e

 - Mustamaan yöpymismaksu 2 e

 - liittymismaksu 100 e

 YHTEYSTIEDOT

 Puheenjohtaja Olli Luukkainen-Foa 0299 438103

 Varapuheenjohtaja Olli Natri 0500 913329

 Sihteeri Tuomas Pakkanen PV:n vaihde

 Rahastonhoitaja Antti Nissinen PV:n vaihde

 Kennel Marko Kiri PV:n vaihde

 Riistanhoito Jorma Lindfors PV:n vaihde

 Kilpailu Saku Pesu PV:n vaihde

 Kalastus Risto Ahokas PV:n vaihde

 Muut yhteistiedot löytyvät seuran sivuilta.

 KILPAILUKALENTERI VUONNA 2018

 Seuran hirviratavuoro perjantaisin klo 14-16. Ensimmäinen vuoro 4.5.2018 ja tästä alkaen perjantaisin viimeinen vuoro on 28.9

 Haulikkoradan valvojavuorot ilmoitetaan www-sivuilla. Pistesuoritustilaisuus 2p / tunti.

 Muut kilpailut tiedotetaan kesäkokouksessa ja seuran sivuilla.

 KOIRANÄYTTELYTALKOOT

Näyttely pidetään keväällä 19.-20.05.2018 Johtokunta toivookin jäsenistöltä aktiivisuutta, molemmille päiville tarvittaisiin noin 8-10 henkilöä talkoisiin jotta saamme hoidettua oman seuram-me velvoitteet kunnialla ja moitteitta läpi. Työ on liikenteenohjausta, osallistujille tarjotaan ilmainen ruokailu näyttelyalueella. 

Sitovat ilmoittautumiset www sivujen foorumiin ,viimeistään 5.5.2018 mennessä ! 

MUUT ASIAT

 Kulkuluvat

Ohje, käytänteet tarkistetaan ja päivitetään maalis- huhtikuun 2018 aikana.

Ohje on nähtävissä www-sivuilla.

Metsästys

 Salo-Miehikkälään on seuralla käytössä neljä jäsenkorttia, Paijärvelle kaksi korttia, Mäntlahti yksi metsästyslupa ja Onkamaalle kaksi metsästyslupaa.

 Kortit ovat seuran puheenjohtajan hallinnassa. Ottakaa yhteyttä puheenjohtajaan mikäli haluatte käydä metsällä kyseisillä korteilla.

 Huomioikaa seuraava asia: Salo-Miehikkälän, Paijärven ja Onkamaan seurojen jäsenet saavat met-sästää Erän vuokraamilla mailla Vallanjärvellä ja Karijärven alueilla. Heille on samat kiintiöt kuin Erän jäsenillä.

 Metsäkauriin metsästys kielletty seuramme alueilla toistaiseksi. 

Mustamaa: Perinteiset siivoustalkoot ilmoitetaan seuran sivuilla, ja sähköposteilla..

 Siivotaan kämppä ja sauna sekä niiden ympäristö kesänviettokuntoon. Pistesuoritustilaisuus!

Seura hankkii uudet VERKKOMERKIT KEVÄÄN 2018 AIKANA: Maihinnousun valvojat: Lindfors Jorma, Pesu Saku ja Risto Ahokas. 

Seuran kesäkokous pidetään alustavasti heinäkuun 2. viikon aikana.

 

 

 

 

 

 Jäsenkorttienkäyttö Mäntlahti, Onkamaa. Paijärvi ja Salo-Miehikkälä
Yleistä
Seuralla on jäsenkortteja käytössä seuraavasti: Mäntlahti 1 kpl;Onkamaa 2 kpl; Paijärvi 2 kpl, Salo-Miehikkälä 4 kpl
Korttien riistakiintiöt ilmoitetaan aina kullekin kaudelle erikseen. Kortit ovat tarkoitettu vain seuran jäsenten käyttöön. Korteilla ei ole oikeutta tuoda vieraita, jotka rasittavat korttien kiintiöitä. Mäntlahden ja Paijärven korttien kiintiöt sisältävät myös seuran omat alueet. Toisin sanoen Mäntlahden ja Paijärven alueilla seuran omalla alueella ammuttu riista rasittaa korttien kiintiöitä.
Korttien käyttöoikeus
Korttien käyttöoikeus on mahdollista lunastaa vain osallistumalla seuran toimintaan. Käyttöoikeus on mahdollista lunastaa seuraavalla tavalla:
1. Osallistuminen koiranäyttelytalkoisiin tai
2. Osallistuminen seuran yleisistä kokouksista toiseen (talvi tai kesä) ja osallistumalla vähintään kolmeen seuran järjestämään tilaisuuteen. Näitä tilaisuuksia ovat: talkoot (riistanhoito tai Mustamaa) sekä yhteiset pienpetojahdit
Tämä käyttöoikeus koskee vain korttien kiintiöityjä riistaeläimiä. Esimerkiksi vesilintujen metsästystä on mahdollista harrastaa ko. korteilla ilman edellä mainittuja velvoitesuorituksia.
Korttien varaaminen käyttöön
Kortit ovat varattavissa seuran puheenjohtajalta. Varaus on tehtävä kuluvan viikon tiistaihin mennessä virka-aikana. Etusijalla ovat jäsenet, jotka eivät ole kuluneen kauden aikana käyttäneet kortteja.
Korttien käyttö
Kortti on oltava mukana metsästettäessä ko. seuran mailla. Kortit noudetaan puheenjohtajalta ja palautetaan hänelle. Korttia ei saa luovuttaa seuraavalle henkilölle sopimatta asiaa puheenjohtajan kanssa. Kortin luovutuksen yhteydessä ilmoitetaan käyttöpäivät ja mahdollinen saalis. Kortin kiintiön täytyttyä kortin käyttö päättyy kiintiöidyn riistan osalta.
Kortti saa olla maksimissaan kaksi vuorokautta yhden henkilön käytössä.
Mikäli korttien käytössä todetaan väärin käytöksiä tulee jäsen menettämään käyttöoikeutensa 2 kuukaudeksi. > Talvi- ja kesäkokous 2012.
______________________________________________________________________________________________________________________________
Metsästyssäännöt 2005
Jäsen on velvollinen pitämään luetteloa kaatamastaan riistasta ja toimittamaan ilmoituksen seuran sihteerille vuosittain 31.12. tilanteesta seuraavan vuoden tammikuun 7 päivään mennessä.
Kaiken metsästyksen on tapahduttava riistakannan kestävän käytön periaatteiden mukaisesti.
Pistelaskujärjestelmä:stä
Riistanhoidon työt suunnittelee ja jakaa riistanhoitovastaava yhdessä johtokunnan kanssa.
1.4 Pisteytys
Toiminta Pistettä
Yhdistystoiminta:
Osallistuminen seuran kokouksiin 2
Edustaminen seuraa kilpailuissa 2
Kilpailun johtaminen 3
Osallistuminen seuran järjestämiin kilpailuihin 1
Koiranäyttelyn johtaminen (2 päivää) 5
Johtokunta:
Puheenjohtaja 10
Varapuheenjohtaja 10
Sihteeri 10
Rahastonhoitaja 10
Muut johtokunnan jäsenet 5
Riistanhoito:
Ruokintapaikan hoito ( vuosi) 10
Seuran järjestämät talkoot 2 / tunti
Osallistuminen johdetuun
pienpetometsästykseen 3
Pienpedot
- kettu, supikoira, minkki, näätä ja villiintynyt
kissa 5 / eläin
Riistasaaliin ilmoittaminen sihteerille 2
Ruokintapaikan ylläpito edellyttää ruokintakatoksen / vastaavan kunnossapitoa, puhdistamista, viljan ja heinän täydentämistä ja muuta toimintaa, jota toimiva ruokintakatoksen / vastaavan vaatii.
Pienpetojen saalisilmoitus on ilmoitettava seuran pistekerääjälle heti tilaisuuden tullen pisteiden kirjaamiseksi ja tarvitaessa todistettava.

Olet tässä: Home Tiedotteet